Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM Szczecin
Źródło: Google Maps.
Adresy
SP Szpital Kliniczny Nr 1
im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM

Kliniki i oddziały – ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, tel.: 91 425-3000

 • Apteka
 • Bank Krwi – Pracownia Serologiczna
 • Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych
 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Klinika Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii ręki – Pakiet onkologiczny
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki – Pakiet onkologiczny
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej
 • Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej i Gastroenterologicznej
 • Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej – Pakiet onkologiczny
 • Klinika Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych – Pakiet onkologiczny
 • Klinika Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej
 • Klinika Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku
 • Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych
 • Klinika Neurochirurgii Dziecięcej
 • Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym
 • Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
 • Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu – Pakiet onkologiczny
 • Klinika Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Otolaryngologicznej – Pakiet onkologiczny
 • Klinika Pediatrii i Onkologii Dziecięcej
 • Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego
 • Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej
 • Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
 • Laboratorium Mikrobiologiczne
 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne SPSK-1
 • Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
 • Oddz. Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów
 • Pediatryczna Izba Przyjęć
 • SOR z Ogólną Izbą Przyjęć
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej
 • Zakład Medycyny Nuklearnej
 • Zakład Patomorfologii

Kliniki i oddziały – ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin, tel.: 91 454-0653

 • Klinika Psychiatrii z Oddziałem Dziennym
 • Psychiatryczna Izba Przyjęć
 • Zespół Leczenia Środowiskowego

Kliniki i oddziały – ul. Siedlecka 2, 72-010 Police, tel.: 91 425-3810

 • Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej
 • Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych
 • Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
 • Klinika Neonatologii
 • Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii
 • Oddz. Klin. Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci
 • Ogólna Izba Przyjęć w Policach
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej w Policach

Poradnie dla dorosłych

 • Onkologiczna Poradnia Genetyczna
 • Chirurgii Ogólnej
 • Chirurgii Ogólnej w Policach
 • Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Chorób Skórnych i Wenerycznych w Policach
 • Diabetologiczna w Policach
 • Endokrynologiczna – Pakiet onkologiczny
 • Gastroenterologiczna
 • Ginekologiczna
 • Ginekologiczno-Położnicza w Policach
 • Geriatryczna
 • Hematologiczna – Pakiet onkologiczny
 • Metaboliczna
 • Nadciśnienia Tętniczego
 • Neurochirurgiczna – Pakiet onkologiczny
 • Neurologiczna – Pakiet onkologiczny
 • Okulistyczna w Policach
 • Onkologiczna – Pakiet onkologiczny
 • Otolaryngologiczna – Pakiet onkologiczny
 • Ortopedyczno-Urazowa
 • Schorzeń Tarczycy w Policach
 • Psychiatryczna w Policach
 • Psychiatryczna w Szczecinie
 • Reumatologiczna
 • Transplantologiczna

Poradnie dla dzieci i młodzieży

 • Chirurgiczna
 • Chorób Metabolicznych
 • Diabetologiczna
 • Endokrynologiczna – Pakiet onkologiczny
 • Gastroenterologiczna – Pakiet onkologiczny
 • Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej – Pakiet onkologiczny
 • Kardiologiczna
 • Neurochirurgiczna
 • Onkologii i Hematologii – Pakiet onkologiczny
 • Ortopedii Dziecięcej
 • Patologii Noworodków i Wcześniaków
 • Preluksacyjna