Lek. med. Ewa Chmielewska

SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii oraz Pododdziałem Gastroenterologii i Nowotworów Trzustki
Adres: ul. Jagiellońska 44
70-382 Szczecin

Medicus Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów
Adres: Pl. Zwycięstwa 1,
70-233 Szczecin
Tel: 91 434 73 06