{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Lek. med. Joanna Katarzyna Sołek-Pastuszka", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Lek. med. Joanna Katarzyna Sołek-Pastuszka specjalizuje się w zagadnieniach anestezjologii. Swoich pacjentów przyjmuje w Szpitalu Klinicznym na Unii Lubelskiej oraz w Centrum Medycznym Dom Lekarski przy ulicy Bohaterów Warszawy 42.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego", "streetAddress": "ul. Unii Lubelskiej 1", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-252", "telephone" : "91 425 33 78", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/samodzielny-publiczny-szpital-kliniczny-nr-1-pum-szczecin/"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Lek. med. Joanna Katarzyna Sołek-Pastuszka", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Lek. med. Joanna Katarzyna Sołek-Pastuszka specjalizuje się w zagadnieniach anestezjologii. Swoich pacjentów przyjmuje w Szpitalu Klinicznym na Unii Lubelskiej oraz w Centrum Medycznym Dom Lekarski przy ulicy Bohaterów Warszawy 42.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Dom Lekarski Centrum Medyczne", "streetAddress": "ul. Bohaterów Warszawy 42", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "70-342", "telephone" : "91 469 22 82", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/dom-lekarski-centrum-medyczne-szczecin/"} }

Lek. med. Joanna Katarzyna Sołek-Pastuszka

Lek. med. Joanna Katarzyna Sołek-Pastuszka specjalizuje się w zagadnieniach anestezjologii. Swoich pacjentów przyjmuje w Szpitalu Klinicznym na Unii Lubelskiej oraz w Centrum Medycznym Dom Lekarski przy ulicy Bohaterów Warszawy 42.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
Adres: ul. Unii Lubelskiej 1,
71-252 Szczecin
Tel: 91 425 33 78

Dom Lekarski Centrum Medyczne
Adres: ul. Bohaterów Warszawy 42,
70-342 Szczecin
Tel: 91 469 22 82