{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Prof. dr hab. n. med. Aleksander Falkowski", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/prof-dr-hab-n-med-aleksander-falkowski-szczecin.jpg", "description": "Prof. dr hab. n. med. Aleksander Falkowski to radiolog przyjmujący pacjentów w Centrum Medycznym Sonomed oraz w Zakładzie Radiologii Zabiegowej PUM w Szczecinie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Centrum Medyczne Sonomed", "streetAddress": "ul. Bandurskiego 98", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-685", "telephone" : "91 820 11 10", "url":"http://www.sonomedszczecin.pl/"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Prof. dr hab. n. med. Aleksander Falkowski", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/prof-dr-hab-n-med-aleksander-falkowski-szczecin.jpg", "description": "Prof. dr hab. n. med. Aleksander Falkowski to radiolog przyjmujący pacjentów w Centrum Medycznym Sonomed oraz w Zakładzie Radiologii Zabiegowej PUM w Szczecinie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Zakład Radiologii Zabiegowej PUM", "streetAddress": "al. Powstańców Wielkopolskich 72", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "70-111", "telephone" : "91 466 11 69", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/samodzielny-publiczny-szpital-kliniczny-nr-2-pum-szczecin/"} }

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Falkowski

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Falkowski to radiolog przyjmujący pacjentów w Centrum Medycznym Sonomed oraz w Zakładzie Radiologii Zabiegowej PUM w Szczecinie.

Centrum Medyczne Sonomed
Ul. Bandurskiego 98,
71-685 Szczecin
Tel: 91 820 11 10

Zakład Radiologii Zabiegowej PUM
Al. Powstańców Wielkopolskich 72,
70-111 Szczecin
Tel: 91 466 11 69