Profilaktyka chorób układu krążenia

Choroby układu krążenia to jeden z największych problemów współczesnego świata. To właśnie one są główną przyczyną zgonów Polaków. Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) powstał w celu obniżenia zachorowalności na tego typu schorzenia oraz w celu wczesnego wykrywania CHUK.

Profilaktyka chorób układu krążenia Szczecin

Do kogo skierowany jest program?

Badania profilaktyczne w kierunku chorób układu krążenia skierowane są do osób które:

 • w danym roku kalendarzowym kończą 35, 40, 45, 50, 55 lat
 • są obciążone czynnikami znacznego ryzyka m. in. otyłość, palenie papierosów, nadciśnienie
 • w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń zawartych w wymienionym programie profilaktycznym

Co zwiększa ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia?

Do najistotniejszych czynników zaliczamy:

 • wiek
 • palenie więcej niż 1 papierosa dziennie
 • cukrzyca
 • otyłość
 • nadciśnienie tętnicze
 • zbyt wysoki poziom trójglicerydów, cholesterolu
 • mała aktywność fizyczna
 • siedzący tryb życia
 • stres

Co zawarte jest w karcie badania profilaktycznego?

Karta badania profilaktycznego to bardzo istotny dokument, w którym zawarte są wszystkie istotne informacje na temat stanu zdrowia pacjenta. Dzięki takiemu zbiorowi wiadomości, każdy lekarz przeprowadzający badania ma pogląd na ogólny stan pacjenta.

W karcie zawarte są następujące informacje:

 • czy pacjent pali papierosy
 • czy pacjent ma obciążenia rodzinne (np. zawały serca, udary mózgu u rodziców)
 • przyjmowane leki na nadciśnienie
 • wzrost, waga, BMI
 • pomiary ciśnienia tętniczego
 • ilość i rodzaj wykonywanych ćwiczeń (powyżej 30 minut)
 • cholesterol całkowity, HDL, LDL
 • poziom trójglicerydów
 • glukoza

Dzięki wymienionym informacjom, lekarz jest w stanie dokonać oceny ryzyka chorób układu krążenia. Następnym krokiem jest wydanie skierowania na dodatkowe badania lub dalsza edukacja pacjenta.

Jakie badania przeprowadzane są w ramach programu?

W ramach profilaktyki chorób układu krążenia, przeprowadza się następujące badania:

 • określanie BMI
 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • badanie poziomu trójglicerydów i cholesterolu

Jak zgłosić się na badanie?

W pierwszej kolejności należy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego. Podczas wizyty, przeprowadzi on wywiad na podstawie którego wyda skierowanie na odpowiednie badania.