Profilaktyka gruźlicy

Gruźlica jest groźną chorobą zakaźną, wywoływaną przez prątki gruźlicy. Osoba chora na gruźlicę zaraża innych głównie podczas mówienia, kaszlenia czy też kichania, ponieważ to właśnie wtedy wydalane są bakterie.

Profilaktyka gruźlicy Szczecin

Gruźlica określana jest mianem choroby społecznej, której rozwój związany jest z warunkami życia oraz pracy.

Jaki jest cel programu?

Celem programu jest zmniejszenie liczby osób chorujących i umierających na gruźlicę, podniesienie ogólnej świadomości społeczeństwa w kwestii tej choroby oraz zwiększenie dostępności do poradni specjalistycznych zajmujących się tego typu schorzeniami.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do osób które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę oraz do tych, które:

  • są bezrobotne
  • są bezdomne
  • są niepełnosprawne
  • cierpią z powodu alkoholizmu, narkomani
  • są obciążone długotrwałą chorobą
  • są zakażone wirusem HIV
  • cierpią na takie choroby jak: schyłkowa niewydolność nerek, pylica płuc, cukrzyca, nowotwory
  • leczą się immunosupresyjnie
  • są leczone sterydami

Jakie badania wykonywane są w ramach programu?

W ramach programu profilaktyki gruźlicy przeprowadzany jest wywiad w kierunku tej choroby oraz edukacja zdrowotna pacjenta. Jeżeli zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości, wówczas pacjent kierowany jest na dalsze badania o których decyduje lekarz.

Jak zgłosić się do programu?

Aby przystąpić do programu, należy zgłosić się do swojej pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w placówce, która ma podpisany kontrakt z NFZ.