Profilaktyka raka piersi

Rak piersi to nowotwór, który z roku na rok atakuje coraz większą ilość kobiet w Polsce. Z tego też względu powstał specjalny, rządowy program wczesnego wykrywania raka piersi, który ma dać szanse na szybką diagnostykę u kobiet znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka.

Profilaktyka raka piersi Szczecin

Kto może skorzystać z programu wczesnego wykrywania raka piersi?

Projekt ten skierowany jest do kobiet w wieku 50 – 69 lat, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii oraz do tych, które dostały pisemne wskazanie do ponownego wykonania mammografii po upływie roku.

Powodem skierowania na ponowną mammografię mogą być mutacje genów BRCA 1 / BRCA 2 lub predyspozycje genetyczne.

Kto nie może skorzystać z badania?

Profilaktyczna, bezpłatna mammografia nie może być przeprowadzona u kobiet, u których wcześniej zdiagnozowano złośliwy nowotwór piersi.

Jakie świadczenia wykonywane są w ramach realizacji programu?

Do świadczeń znajdujących się w programie wczesnego wykrywania raka piersi należą:

  • mammografia
  • USG i biopsja (diagnostyka pogłębiona)

Mammografia

Badanie polega na wykonaniu dwóch zdjęć każdej z piersi. Jeżeli wynik badania jest prawidłowy, wówczas może on zostać przekazany pacjentce listownie. Jeżeli jednak podczas badania zostaną wykryte podejrzane zmiany, wówczas pacjentka zostanie poinformowana pisemnie lub telefonicznie, o konieczności wykonania dalszych badań diagnostycznych. Jeżeli pacjentka z nieprawidłowym wynikiem nie odbierze dokumentacji medycznej oraz nie będzie możliwości kontaktu z nią, wówczas wynik badania mammograficznego zostaje przekazany do lekarza POZ.

USG i biopsja

USG oraz biopsja należą do etapu pogłębionej diagnostyki raka piersi. W skład kompleksowego rozpoznawania nowotworu wchodzą:

  • porada lekarska
  • mammografia uzupełniająca
  • biopsja cienkoigłowa lub gruboigłowa
  • zaplanowanie dalszego leczenia

Czy profilaktyczne badanie mammograficzne jest płatne?

Mammografia wykonywana w ramach programu profilaktycznego jest bezpłatna oraz nie wymaga skierowania. Kobieta może zgłosić się na badanie z własnej woli, lub po otrzymaniu specjalnego zaproszenia.

Pracownie mammograficzne

Nazwa placówkiPoradnie wykonujące badanie mammograficzne
NZOZ Medical-Care Poradnia zdjęć rentgenowskich
SP Specjalistyczny ZOZ Zdroje Zakład Diagnostyki Obrazowej
SP Szpital Kliniczny NR 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej
SP Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Pracownia Mammografii
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – ZCLIP Szczecin Pracownia Mammografii
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Pracownia Mammografii

Harmonogram pracy mammobusów w listopadzie 2019

Geneva TrustAl. Wyzwolenia 44a, przy Centrum Handlowym Fala; tel: 58 325 76 0015 listopada 9:00 – 17:00
Geneva TrustAl. Wyzwolenia 44a, przy Centrum Handlowym Fala; tel: 58 325 76 0018 listopada 9:00 – 17:00
Geneva TrustAl. Wyzwolenia 44a, przy Centrum Handlowym Fala; tel: 58 325 76 0019 listopada 9:00 – 17:00