Mastektomia

Mastektomia to inaczej amputacja piersi. Zabieg ten przeprowadzany jest głównie u kobiet chorych na nowotwór piersi lub u tych, które są narażone na rozwój tej choroby. Liczba tego typu operacji zwiększa się z roku na rok z racji tego, iż coraz większa ilość Polek choruje na nowotwory piersi.

Mastektomia Szczecin

Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na nowotwór piersi

Dzisiejsza medycyna i zaawansowana technologia pozwalają na wyróżnienie szeregu czynników, które mogą przyczynić się do rozwoju nowotworu piersi:

  • późne macierzyństwo
  • zaawansowany wiek
  • czynniki genetyczne
  • przebyte choroby sutka
  • zmiany w piersi
  • stosowanie antykoncepcji hormonalnej
  • zaburzenia miesiączkowania
  • nadwaga i otyłość
  • wcześniej przebyte choroby piersi

BRCA1 i BRCA2 – co oznaczają te skróty?

BRCA1 oraz BRCA2 to nazwy genów, których mutacje stanowią bezpośrednią przyczynę rozwoju raka piersi. Warto zauważyć również, że mutacje tych genów są dziedziczne, w związku z czym często mówi się o predyspozycjach genetycznych. Panie które odziedziczyły wadliwe geny automatycznie znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka.

Grupy ryzyka zachorowania na nowotwór piersi

Grupa wysokiego ryzyka

W grupie wysokiego ryzyka znajdują się kobiety nieobarczone mutacją genów BRCA1 oraz BRCA, jednak u których w dalszym ciągu istnieje wysokie ryzyko zachorowania na nowotwór piersi, u których w rodzinie zdarzały się 2 – 3 przypadki wystąpienia tej choroby.

Grupa bardzo wysokiego ryzyka

W tej grupie kobiet, ryzyko zachorowania na nowotwór piersi jest nawet kilkudziesięciokrotnie większy, ponieważ panie obarczone są mutacjami genów BRCA1 i BRCA2, a w ich rodzinie odnotowano co najmniej 3 przypadki zachorowania na tę chorobę.

Profilaktyczna mastektomia a radykalna mastektomia

Podczas profilaktycznej mastektomii dochodzi do amputacji gruczołu piersiowego, natomiast w przypadku mastektomii radykalnej, usuwany jest cały gruczoł piersiowy wraz z węzłami chłonnymi które zostały zajęte przez nowotwór.

Profilaktyczna mastektomia z jednoczesną rekonstrukcją piersi

Kobiety decydujące się na zabieg profilaktycznej mastektomii, często pragną połączyć go z jednoczesną rekonstrukcją piersi za pomocą implantów lub tkanek własnych. Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku odbycia mastektomii w wyniku aktywnej choroby nowotworowej, pacjentka chcąca poddać się rekonstrukcji musi być po zakończonym leczeniu onkologicznym.

Jak wygląda zabieg?

Po odpowiednim przygotowaniu pacjentki przez anestezjologa, lekarz przystępuje do wykonania nacięć, przez które usuwany jest gruczoł piersiowy. Usunięte tkanki wysyłane są do badania histopatologicznego, w celu stwierdzenia czy znajdują się tam komórki nowotworowe. Jeżeli sytuacja ogólna oraz anatomia pacjentki na to pozwolą, może zostać przeprowadzona jednoczesna rekonstrukcja piersi. Ważna jest wówczas odpowiednia kwalifikacja do zabiegu.