Aparat ortodontyczny

Czym jest aparat ortodontyczny?

Aparat ortodontyczny jest to urządzenie zakładane przez ortodontę, służące do przywracania prawidłowego (często zwanego również: fizjologicznego) zwarcia między szczęką górną a żuchwą, do wyrównywania i właściwego ustawienia zębów w łukach zębowych oraz do leczenia wad zgryzu.

Aparat ortodontyczny Szczecin

Kto może korzystać z aparatu ortodontycznego, czy mogą go używać tylko dzieci?

W obecnym stanie rozwoju ortodoncji nie istnieją już ograniczenia wiekowe, jeśli chodzi o używanie aparatu ortodontycznego. Powszechna opinia mówiąca o tym, że aparat ortodontyczny jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym lub dla nastolatków od długiego czasu nie jest prawdziwa. Różnica związana z wiekiem polega na tym, że u osób dorosłych rzadziej zakłada się aparaty ruchome, które zwykle są preferowane u dzieci, a ponadto czas leczenia ortodontycznego może być też dłuższy niż w przypadku osób młodych, ale skuteczność i zasada działania aparatu nie różni się.

Na jaki okres czasu zakładany jest aparat ortodontyczny?

Aparat ortodontyczny zakładany jest na okres od półtora do trzech lat. Czas noszenia aparatu zależy od przypadków indywidualnych i określany jest przez lekarza ortodontę na podstawie zdiagnozowanej wady zgryzu i innych uwarunkowań związanych z pacjentem. W przypadku, gdy pacjentem ortodonty ma być dziecko, najlepiej rozpocząć diagnostykę i ewentualne leczenie, w czasie wyrzynania się zębów stałych, tak aby ortodonta mógł ocenić budowę szczęki oraz żuchwy i na bieżąco próbować skorygować ewentualne nieprawidłowości.

Jak przygotowywać się do założenia aparatu ortodontycznego?

Lekarz ortodonta prowadzący leczenie powinien poinformować pacjenta o wymogach koniecznych do spełnienia przed założeniem aparatu ortodontycznego. Warto jednak pamiętać, że niektóre schorzenia jamy ustnej i zębów wymagają wyleczenia przed założeniem aparatu. Zanim ortodonta tego dokona, pacjenta czeka również leczenie wszystkich istniejących ubytków w uzębieniu, konsultacja u lekarza stomatologa i zdjęcie RTG szczęki. Ponadto, ortodonta wykona odcisk naszych zębów, co jest niezbędne do późniejszego porównania efektów leczenia na każdym jego etapie. W niektórych szczególnych przypadkach konieczne może się stać usunięcie zęba, jest to jednak metoda, od stosowania której odchodzi się co raz częściej.

Rodzaje aparatów ortodontycznych

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje aparatów ortodontycznych:

  • stały aparat ortodontyczny
  • ruchomy aparat ortodontyczny

Stały aparat ortodontyczny

Stały aparat ortodontyczny zaleca się dla młodzieży i dorosłych.

Ruchomy aparat ortodontyczny

Ruchomy aparat ortodontyczny zalecany jest dla dzieci pomiędzy 4 a 12 rokiem życia – w trakcie wymiany zębów mlecznych na stałe. Zbudowany jest on z akrylowej płytki, klamer i łuków z drutu, dopasowanych do zębów.